Make your own free website on Tripod.com

PIBG


 

Senarai Pengerusi PIBG

1976 - 1977 En. Mohd Janor b. Tahar , PJK, AMN

1978 - 1985 Dato Mohd Taib b. Omar AMN, JP, PJK,PKL

1985 - 1988 En. Mohd Ali Azizan b. Hj. Ahmad PMC, PJK

1988 - 1990 Tuan Haji Abd Kadir b. Mohd Usop

1990 -1994 En. Mohd Derus b. Haji Abd Latif

1994 - 1996 En. Mohd Yusof b. Ayub AMN, PJK, JP, PMC

1996 - 1997 En. Nasarudin b. Muhamad

1997 - sekarang En Alias b. Abd. Ghani

Objektif

         Forum & Khidmat Bakti: Bagi menyediakan forum dan khidmat bakti untuk kebajikan dan kemajuan pelajar sekolah berkenaan Keperluan Kebendaan Bagi membantu melengkapkan keperluan kebendaan pelajar sekolah berkenaan Pertukaran Maklumat Bagi membolehkan para ibubapa dan guru-guru berkongsi dan bertukar pendapat dan maklumat mengenai pendidikan dan cara-cara meningkatkan lagi prestasi akademik dan kokurikular pelajar

Keahlian

        Setiap guru dan ibubapa yang anaknya menuntut di sekolah berkenaan dikira sebagai ahli kepada PIBG sekolah tersebut.

Larangan

        PIBG TIDAK BOLEH melibatkan dirinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan profesyen dan syarat-syarat perkhidmatan para guru sekolah berkenaan, PIBG TIDAK BOLEH menjadikan dirinya sebagai mekanisma atau instrumen bagi tujuan menyelesaikan masalah atau apa-apa perkara yang berkaitan diantara dirinya dengan Pengetua/Guru Besar atau staf sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia atau Kerajaan Negeri atau Kerajaan Persekutuan.

Peranan

Yang di Pertua

         Hendaklah mempengerusikan semua Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Jawatankuasa PIBG hendaklah bertanggungjawab ke atas kelancaran perjalanan semua mesyuarat PIBG, mempunyai undi pemutus, hendaklah menandatangani semua minit mesyuarat apabila telah diluluskan.

Naib yang Dipertua

         Hendaklah menjalankan segala tanggungjawab YDP semasa ketiadaannya.

Setiausaha Kehormat

         Hendaklah menguruskan perjalanan PIBG mengikut perlembagaan PIBG, hendaklah melaksanakan segala keputusan dan arahan yang dibuat dalam Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Jawatankuasa PIBG, hendaklah merekod dan menyimpan segala minit mesyuarat PIBG, hendaklah menguruskan segala hal-hal surat menyurat PIBG hendaklah menyimpan segala dokumen dan rekod PIBG dengan selamat, hendaklah menyediakan lapuran untuk dibentangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan dan minit-minit yang berkenaan dengannya.

Organisasi PIBG

YDP PIBG : En. Alias B. Abd Ghani

Pengetua: Tn. Haji Baherin B. Sihat

Pen. Kanan I: En. Adnan B. A. Aziz

Pen. Kanan II: En. Abd. Razak B. Silong

Setiausaha: En. Riddzwan B. Salim

Pen. Setiausaha: Pn. Fauzah Bt Mohammad

AJK PIBG:

Tn. Hj. Kamarudin B. Ibrahim

En. Baharuddin B. Abu Kassim

Pn. Fuziah Bt Abd. Manaf

Pn. Kamariah Bt. Mohd Yusof

En. Mohd Roslan B. Mohd Yassin

En. Zolcapli B. Shamsuddin

Pn. Zalinah Bt. Abd Hamid

En. Jamaludin B. Jasit

En. Mohd Dahlan B. Alias

En. Mohd Zain B. Abd Ghani

Cik Zawiyah Bt Ahmad

Cik Norehan Bt Mohd Ghani

Pemeriksa Kira-kira :

Pn. Hjh. Suwaibah Bt Hj. Jalel

En. Rosman

 


Muka Depan | Kata-kata Aluan | Latarbelakang | Album | Nadi Penggerak | PIBG | Takwim | Akademik | Kokurikulum | Arkib | Pelajar | Kreatif | Unit Peperiksaan | Bekas Pelajar | Rangkaian | Webmaster |


Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar, 72000, Kuala Pilah, Negeri Sembilan Tel: +606-4811304 Fax: +606-4817137 smstjkp@hotmail.com