Make your own free website on Tripod.com

Visi & Misi


 

~VISI~

 

          Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar akan muncul sebagai Sekolah Bestari Malaysia (Malaysian Smart School) terulung di negara ini pada alaf ini.

          Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar akan memperkembangkan potensi seluruh warga sekolah ke arah kecemerlangan dengan tumpuan utama terhadap pelajar, guru, pentadbir dan kakitangan.

          Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar akan mengamalkan budaya berdaya fikir untuk menangani zaman teknologi maklumat dengan bijaksana, mapu bersaing secara adil dan berpegang teguh pada Falsafah Pendidikan Negara.

 

~MISI~

 

          Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar ingin melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dalam teknologi maklumat serta sains dengan sahsiah yang terpuji.

          Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar juga ingin melahirkan tenaga pengajar yang kreatif dan kritis serta inovatif .

        Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar akan melaksanakan pentadbiran yang cekap dan sistematik serta menyediakan iklim pembelajaran dan ruang kehidupan di asrama yang kondusif.

        Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar menyediakan alam persekolahan yang menyeronokkan dan membawa makna dalam hidup wargannya.

          Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar menggalakkan setiakawan antara sekolah,ibu bapa,masyarakat serta dunia luar.

          Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar menggunakan teknologi maklumat sebagai pemangkin kecemerlangan.

 


Muka Depan | Kata-kata Aluan | Latarbelakang | Album | Nadi Penggerak | PIBG | Takwim | Akademik | Kokurikulum | Arkib | Pelajar | Kreatif | Unit Peperiksaan | Bekas Pelajar | Rangkaian | Webmaster |


Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar, 72000, Kuala Pilah, Negeri Sembilan Tel: +606-4811304 Fax: +606-4817137 smstjkp@hotmail.com